Discipline economice

Acronime şi denumiri

1.AP: Analiza pieţei

2.As: Asigurări

3.ACC: Atitudine centrată pe client

4.BC: Bazele contabilităţii

5.CDL: CDL

5.CPS: Calitatea produselor şi serviciilor

6.CSH: Calitatea serviciilor hoteliere

7.CTA: Calitatea în turism şi alimentaţie

8.CcP: Comunicare cu publicul

9.CP: Comunicare profesională

10.CET: Contabilitatea evenimentelor şi tranzacţiilor

11.CUE: Contabilitatea unităţii economice

12.CE: Contracte economice

13.DDT: Dezvoltarea durabilă în turism

14.EI: Economia întreprinderii

15.ECP: Etică şi comportament profesional

16.EACM: Extinderea afacerii prin comerţ modern

17.FA: Finanţarea afacerii

18.FF: Finanţe şi fiscalitate

19.GRUUC: Gestionarea resurselor umane în unităţile de cazare

20.GE: Gestiune economică

21.GS: Gestiunea stocurilor

22.Ig: Igiena

23.IP: Instrumente de plată

24.LA: Legislaţie in administraţie

25.MC: Managementul calităţii

26.MA: Marketingul afacerii

27.MC: Mediul concurenţial

28.NA: Negocierea afacerilor

29.OPSAT: Oferte de produse şi servicii în agenţia de turism

30.OTAT: Operaţiuni tehnice în agenţia de turism

31.OAT: Organizarea agenţiei de turism

32.ORU: Organizarea resurselor umane

33.PO: Planificare operaţională

34.PSMAT: Politici şi strategii de marketing în agenţia de turism

35.PCT: Primirea şi cazarea turiştilor

36.PBA: Procese de bază în alimentaţie

37.PCM: Protecţia consumatorului şi a mediului

38.RSF: Realizarea situaţiilor financiare

39.RPAT: Relaţii publice în agenţia de turism

40.RPP: Relaţii publice şi de protocol

41.RSC: Rezervarea spaţiilor de cazare

42.SH: Servicii hoteliere

43.SAE: Statistică şi analiză economică

44.SPT: Structuri de primire turistică

45.TC: Tehnologie comercială

46.TAT: Tipologia agenţiei de turism

47.UCC: Utilizarea calculatorului în contabilitate

Repartizarea pe profesori şi clase

Boboc Dorina

15.ECP: 12G

35.PCT: 11I

37.PCM: 11D

25.MC: 12B, 12C, 12D

22.Ig: 11H, 11I

9.CP: 10D, 10E, 10F, 10G, 10I

5.CDL: 10H

Botezatu Andreea

38.RSF: 12D, 12E

47.UCC: 12E

10.CET: 11E

22.Ig: 11E, 11G

11.CUE: 10D, 10E

17.FA: 12D, 12E, 12G, 12F

4.BC: 9D

Cantur Laurenta

28.NA: 12B

5.CPS: 9F, 9D

40.RPP: 12F, 12G

37.PCM: 10D, 10E, 10F

5.CDL: 10E

1.AP: 12D

Casandra Ana

28.NA: 12D, 12E

19.GRUUC: 11I

5.CPS: 9H

3.ACC: 11I

37.PCM: 10I

30.OTAT: 11H

1.AP: 12B, 12E

27.MC: 12B, 12C, 12F

Chirita Costica

9.CP: 10E, 10F, 10G, 10I

14.EI: 9E, 9F

47.UCC: 12B

5.CDL: 9E

Ciobanu Isabela

8.CcP: 12F, 12G

39.RPAT: 12H

37.PCM: 10G

32.ORU: 11D, 11F

26.MA: 11G, 11D

5.CPS: 9E

43.SAE: 12C

1.AP: 12C

27.MC: 12D

5.CDL: 10G

Cristea Ciprian

16.EACM: 11D

15.ECP: 12F

23.IP: 11E, 11F, 11G

2.As: 11E, 11F, 11G

25.MC: 12E, 12F, 12G

22.Ig: 11F

5.CDL: 10F

Diaconu Oana

47.UCC: 12D

17.FA: 12B

10.CET: 11F

33.PO: 11F

2.As: 11E, 11F, 11G

43.SAE: 12D

11.CUE: 10F, 10I

5.CDL: 9H

38.RSF: 12B

4.BC: 9H

Dima Laura

31.OAT: 11H

28.NA: 12H

33.PO: 11D

34.PSMAT: 11H

32.ORU: 11I, 11H

42.SH: 10H

26.MA: 11I

46.TAT: 11H

27.MC: 12H

20.GE: 10H

44.SPT: 9G

5.CDL: 9D

Filip Alexandru

18.FF: 12B, 12C, 12D, 12E

47.UCC: 12C

45.TC: 11D

12.CE: 11E, 11G, 11F

43.SAE: 12B

24.LA: 12F, 12G

4.BC: 9E

Muntianu Mariana

5.CDL: 10I

Paraschiv Mihaela

9.CP: 10D

28.NA: 12C

16.EACM: 11D

43.SAE: 12E

32.ORU: 11E, 11G

14.EI: 9D

26.MA: 11E, 11F

5.CDL: 10D

27.MC: 12E, 12G

Pracsiu Daniela

17.FA: 12C

10.CET: 11G

33.PO: 11G, 11E

11.CUE: 10G

14.EI: 9H

21.GS: 11D

5.CDL: 9F

38.RSF: 12C

4.BC: 9G

Tanasa Alina

17.FA: 12H

29.OPSAT: 12H

33.PO: 11H, 11I

25.MC: 12H

26.MA: 11H

7.CTA: 9G

13.DDT: 12H

36.PBA: 9G

41.RSC: 11I

6.CSH: 10H

Tarlea Catalina

39.RPAT: 12H

35.PCT: 11I

3.ACC: 11I

42.SH: 10H

7.CTA: 9G

5.CDL: 9G

44.SPT: 9G

36.PBA: 9G